CO2 prestatieladder

Duurzaamheid en gebruik van energie zijn belangrijke thema's binnen ons bedrijf. Om deze reden hebben we besloten om ons te certificeren voor de CO2 prestatieladder, niveau 3.

Dit houdt in:

1. Inzicht verkrijgen in het energiegebruik en de CO2 uitstoot

2017 2018
Aardgas: 1,7 ton CO2 1,9 ton CO2
Diesel: 611,4 ton CO2 585,9 ton CO2
Benzine: 2,75 ton CO2 2,3 ton CO2
Grijs 9,2 ton CO2 10 ton CO2

2. Zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen en die maatregelen daadwerkelijk uitvoeren.

Doel:

Scope 1:
Loonbedrijf v.d. Bergh BV wil in 2022 ten opzichte van 2017 5% minder CO2 uitstoten.
Scope 2:
Loonbedrijf v.d. Bergh BV wil in 2022 ten opzichte van 2017 100% minder CO2 uitstoten.

Hoe willen we dit bereiken?

Via CO2-reductiemaatregelen

3. Verworven kennis transparant delen

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

4. Met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actie zoeken naar mogelijkheden om uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Actieve deelname initiatief

Terug naar boven.