CO2 prestatieladder

Duurzaamheid en gebruik van energie zijn belangrijke thema's binnen ons bedrijf. Om deze reden hebben we besloten om ons te certificeren voor de CO2 prestatieladder, niveau 3.

Dit houdt in:

1. Inzicht verkrijgen in het energiegebruik en de CO2 uitstoot

(waarden in tonnen CO2)
2017 2018 2019 2020 2021
Aardgas: 1,70 1,90 1,90 1,60 1,90
Diesel: 611,40 585,90 581,40 634,00 684,10
Benzine: 2,75 2,30 3,10 2,20 1,80
Grijze stroom: 9,20 10,00 8,40 - -
Totaal: 625,05 600,10 594,80 637,80 687,80

2. Zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen en die maatregelen daadwerkelijk uitvoeren.

Doel:

Scope 1:
Loonbedrijf v.d. Bergh BV wil in 2024 ten opzichte van 2017 15% minder CO2 uitstoten.
Scope 2:
Loonbedrijf v.d. Bergh BV wil in 2024 ten opzichte van 2017 100% minder CO2 uitstoten.

Hoe willen we dit bereiken?

Via CO2-reductiemaatregelen

3. Verworven kennis transparant delen

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

4. Met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actie zoeken naar mogelijkheden om uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Actieve deelname initiatief

Terug naar boven.