Mestverwerking

Sleepslangbemesten

Sleepslangbemester

De sleepslangbemester is 12 meter breed en kan afgesloten worden op de kopakker. Deze bemester is voorzien van sectie-afsluiters om geren weg te werken. Op kopakkers wordt de machine afgesloten, zodat de kopakkers ook netjes bemest worden. Hierdoor ontstaat niet alleen een betere verdeling van de mest en netter werk maar ook egalere grasgroei en geen mest op het gras, zodat het niet mee omhoog groeit. Ook heeft de bemester een schuifpijp waardoor de trekker minder wringt in de bochten.

Fendt met sleepslang

De trekker die onder deze bemester staat, heeft grote banden van 90 cm breed en 2,15 meter hoog, VF. Deze banden laten wij op het land leeglopen naar 0,6 bar. Hierdoor ontstaat een zeer lage bodemdruk en grote trekkracht.

Om zo min mogelijk te overlappen is de trekker uitgerust met G.P.S. Dit systeem voor plaatsbepaling stuurt de trekker naar de juiste plek op het land naast de vorige werkgang. Dit zonder enige overlap of ruimte tussen de banen!

Slangen

Fendt met  2 rollen slangen in de front-hef en sleepslang-bemester in de achterhef.
Extra slang

De transportslangen zijn 6" en de sleepslang 4,5". Omdat wij met ruime slangen werken, kan er met een lagere druk op slang worden gewerkt en is de kans op geknapte slangen gering.

Pompkar

Wij werken met een combitank van 12,5 m3, waarvan 2,5 m3 mest als buffer voor de pomp. Deze wordt gevuld door een 10" turbovuller. Achter deze 2,5 m3 zit een tank van 10 m3 water. Dit is voor het schoonmaken van de slangen en om de mest te verdunnen.

Fendt met pompkar
Pompkar

De pomp die wij gebruiken is speciaal afgestemd op de 6"-transportslang en 4,5"-sleepslang. Dit in combinatie met een trekker van 280 pk geeft een hoge capaciteit. Ook meten wij de m3 mest en m3 water, zodat wij precies bemesten en zo een hoogst mogelijke capaciteit behalen, door de juiste verhouding mest/water. Ook hebben wij een grote waterpomp. Zodat we sneller meer water, en van een grotere afstand kunnen toevoegen.

fendt 930 (310pk) met pompkar
Pompkar achter 300pk Fendt 828

pompkar close-up

De capaciteit is afhankelijk van de omstandigheden bij de boer: Hoe dik is de mest? Is er voldoende water in de buurt van de boerderij? Hoeveel m3 per ha? Hoe groot zijn de percelen? Hoe schoon is de mest? Hoe ver moet het verpompt worden?

Tip:
Wij sleepslangen het hele jaar door. Dit geeft betere benutting van de mest, omdat de mest verdund wordt en omdat je minder hergroei- en structuurschade hebt, door de brede en lichte machine.

Verder blazen wij de slangen schoon en leeg met een compressor. Dit gaat sneller dan met alleen water en het oprollen van de slangen gaat hierdoor ook sneller. Wij hebben met het sleepslangen ruim 25 jaar ervaring.

Bemestingstanks

We hebben 1 Veenhuis Ecoquad-bemestertank en 1 tandemtank. Deze tanks hebben 4 grote wielen.

Beide hebben een inhoud van 14 m3 een werkbreedte van 8 meter Eveneens zijn beide tanks uitgerust met automatische mestregeling. Hierbij kan de chauffeur van tevoren het gewenste aantal m3 per hectare invoeren in de computer.De tank rijdt dan precies deze hoeveelheid uit ongeacht de rijsnelheid of mestdikte.

De Schouten lichtgewicht bemesters van 8 meter breed zijn voorzien van schijfjes, hierdoor geen besmeurt gras en kunnen eventuele gewasresten niet stropen. De diepte van de bemester is traploos geregeld, zodat de mest onder het gras gelegd kan worden of diep in de grond gebracht kan worden.

Veenhuis Tandem.
Veenhuis tank

Bouwlandbemester

Joskin Terraflex bouwlandbemester
Bouwlandbemester

Deze bouwlandbemester heeft een werkbreedte van 5,10 meter en heeft om de 30 centimeter een uitloop. Hierdoor is er een goede verdeling van de mest. De bemester is zeer ruim gebouwd, zodat gewasresten niet ophopen en deze goed ondergewerkt worden.

Mest overpompen

Dit doen wij met dezelfde pompkar als waar we de sleepslangbemester mee voeden. Doordat dit een gecombineerde tank is, van mestbuffer en waterbuffer, kunnen wij als we klaar zijn met mest overpompen of met verzetten naar een andere put / silo een paar m3 water door de slang heen pompen, zodat het erf schoon blijft.

Verhuur mestcontainer

Dit is een grote container van ongeveer 45 m3. Het voordeel van een 45 m3 mestcontainer is, dat vrachtwagens in één keer kunnen lossen. Deze kan per dag gehuurd worden. Brengen en halen zit bij de huurprijs in.

Vaste mest/kalk breedstrooien

Samson Flex II vaste mest breedstrooier

Laadvermogen van 18 ton en staat op een enkel as met brede lagedrukband (IF650/85 R42 2,17 hoog) egale verdeling en actief weegsysteem.

Voor de slootkanten zit er een kantstrooi-inrichting op, zodat tot aan de perceelsrand exact kan worden bemest. Voor deze breedstrooier staat een trekker met GPS-besturing incl. strooien op taakkaarten, zodat er geen overlap of ruimte tussen de banen optreedt.

Terug naar boven.